PowerOn ble stiftet i 2015. Selskapet leverer produkter og tjenester til jernbane og kraftproduksjon. Hovedproduktene er knyttet til energiforsyning og består av systemleveranser til koblingsstasjoner, transformatorstasjoner og mastepunkt.

Nettverk
PowerOn har flere agenturer fra europeiske leverandører samt egne produkter til å forsyne jernbanesektoren samt industri- og energimarkedet.  Selskapet har ekspert-ressurser innen energiforsyning og jernbane. De ansatte har høy fag- og markedskompetanse. Videre har selskapet et meget velutviklet nettverk innenfor nevnte fagområder som sikrer kvalitet i alle prosesser.

Spesialkompetanse
PowerOn leverer konsulenttjenester som egen tjeneste eller knyttet til produktleveransene. Frittstående konsulenttjenester leveres i forbindelse med prosjektering av energiforsyning. Vi har et nært samarbeid med Rainer Puschmann som er internasjonalt anerkjent innen fagfeltet kontaktledningssystemer for jernbane.
PowerOn utfører kostnadseffektive konstruksjonstjenester, 3D-tegnetjenester og Finite Element Analysis (FEA). Selskapet har høyspentmontører med kompetanse og lang erfaring både fra kraftbransjen og jernbane.

 

Last ned dokumenter

Salgs- og leveringsbetingelser

Kvalifikasjonssertifikat TransQ

Kvalifikasjonssertivikat Achilles

Kvalitetssertifikat ISO 9001

Medlemsbevis RENAS

Etiske retningslinjer