Produkter


Hovedproduktene er knyttet til energiforsyning og består av systemleveranser til koblingsstasjoner, transformatorstasjoner og mastepunkt. Primærkomponentene er høyspennings last-skillebrytere, skillebrytere, jordbrytere med tilhørende motorer og styringssystem. Samt isolatorer, strømskinner og utliggere for kontaktledningsanlegg med tilhørende utstyr.

JERNBANE OG SPORVEI

Brytere og motorstyringer
Konsulenttjenester/Prosjektering
Depot/Vedlikehold
Strømskinne
Third Rail
KL-system
Isolatorer
Overspenningsavledere
AT-system
Montasjebistand

REGIONAL- OG SENTRALNETT

Overspenningsavledere
Last- og skillebrytere
Motorstyringer
Støtteisolatorer
Montasjebistand

DISTRIBUSJONSNETT

Støtteisolatorer
Overspenningsavledere
Skillebrytere
Montasjebistand