Produkter


Hovedproduktene er knyttet til energiforsyning og består av systemleveranser til koblingsstasjoner, transformatorstasjoner og mastepunkt. Primærkomponentene er høyspennings last-skillebrytere, skille-brytere, jord-brytere med tilhørende motorer og styringssystem. Samt isolatorer, strømskinner og utliggere for kontaktledningsanlegg med tilhørende utstyr.

JERNBANE

Brytere og motorstyringer
Konsulenttjenester/Prosjektering
Depot/Vedlikehold
Strømskinne
KL-system
Overspenningsavledere
AT-system
Montasjebistand

REGIONAL- OG SENTRALNETT

Overspenningsavledere
Last- og skillebrytere
Motorstyringer
Støtteisolatorer
Montasjebistand

DISTRIBUSJONSNETT

Støtteisolatorer
Overspenningsavledere
Skillebrytere
Montasjebistand