Om oss

Hvem er Poweron?

PowerOn ble stiftet i 2015. Selskapet leverer produkter og tjenester til jernbane og kraftproduksjon. Hovedproduktene er knyttet til energiforsyning og består av systemleveranser til koblingsstasjoner, transformatorstasjoner og mastepunkt.

Nettverk

PowerOn har flere agenturer fra europeiske leverandører samt egne produkter til å forsyne jernbanesektoren samt industri- og energimarkedet.  Selskapet har ekspert-ressurser innen energiforsyning og jernbane. De ansatte har høy fag- og markedskompetanse. Videre har selskapet et meget velutviklet nettverk innenfor nevnte fagområder som sikrer kvalitet i alle prosesser.

Spesial­kompetanse

PowerOn leverer konsulenttjenester som egen tjeneste eller knyttet til produktleveransene. Frittstående konsulenttjenester leveres i forbindelse med prosjektering av energiforsyning. PowerOn utfører kostnadseffektive konstruksjonstjenester, 3D-tegnetjenester og Finite Element Analysis (FEA). Selskapet har høyspentmontører med kompetanse og lang erfaring både fra kraftbransjen og jernbane.

Last ned dokumenter