Produkter

Hovedproduktene er knyttet til energiforsyning og består av systemleveranser til koblingsstasjoner, transformatorstasjoner og mastepunkt. Primærkomponentene er høyspennings last-skillebrytere, skillebrytere, jordbrytere med tilhørende motorer og styringssystem. Samt isolatorer, strømskinner og utliggere for kontaktledningsanlegg med tilhørende utstyr.

Jernbane og sporvei

 • Brytere og motorstyringer
 • Konsulenttjenester/Prosjektering
 • Depot/Vedlikehold
 • Strømskinne
 • Third Rail
 • KL-system
 • Isolatorer
 • Overspenningsavledere
 • AT-system
 • Montasjebistand
Jernbane og sporvei
Regional- og sentralnett

Regional- og sentralnett

 • Overspenningsavledere
 • Last- og skillebrytere
 • Motorstyringer
 • Støtteisolatorer
 • Montasjebistand

Distribusjonsnett

 • Støtteisolatorer
 • Overspenningsavledere
 • Skillebrytere
 • Montasjebistand
Distribusjonsnett