Samarbeidspartnere

Alstorm

Alstom tilbyr et komplett utvalg av bærekraftige løsninger for sporlegging, elektrifisering og levering og installasjon av elektromekanisk materiale langs hele banen, i stasjoner og depoter. Disse infrastrukturløsningene, enten de er for by- eller hovedlinjeprosjekter, letter integreringen av produkter som en del av nøkkelferdige løsninger.

Driescher

DRIESCHER er et familiedrevet, globalt operativt selskap som er en av de ledende leverandørene av lavspennings- og mellomspenningskoblingsutstyr og koblingsenheter for 0,4 kV til 38,5 kV/52 kV – «Made in Germany».

Innovativ teknologi, fleksibilitet og høyest mulig kvalitet har gjort DRIESCHER til en av de ledende produsentene i verden i dag.

Som innehaver av 300 patenter, opphavet til mange globale standarder og produsent av kompatible, fremtidssikre løsninger, kan de gi våre kunder et eksepsjonelt bredt produktspekter basert på et modulært system. Disse produktene er i stand til å oppfylle alle mulige krav på en individuell måte.

Europten

Som en internasjonalt anerkjent spesialist for kontaktledningssystemer og luftledningssystemer har de stolt på prinsippet om maksimal kvalitet i nesten 100 år: maksimal kvalitet i planlegging av prosjekter, utførelse av byggearbeider, administrasjon av infrastrukturen vår, utvikling av innovative teknologier og spesielt i opplæring av våre 400 ansatte. For de betyr maksimal kvalitet å finne den beste løsningen for enhver utfordring.

Furrer+Frey

Ble grunnlagt i 1923 av Emil Furrer and Arnold Frey grunnet elektrifiseringen av jernbanen i Sveits.
De har siden den gang vært involvert i utviklingen av strømskinner rundt om i verden, og prosjekterer og Installerer overhead kontaktledningsanlegg.

Linear Composites

Linear Composites er verdensledende innen design, utvikling og produksjon av høyytelse, forsterkede plastkompositter. Selskapets produkter brukes i sivilingeniør-, marine-, transport-, gruve- og militærsektorene og brukes i over 50 land på alle kontinenter. PowerON er stolt importør og leverandør i Norge av PARAFIL syntetisk tau.

Neuero

NEUERO Technology GmbH står over hele verden for utvikling, produksjon og levering av moderne vedlikeholdsutstyr for jernbaneverksteder. Kjernevirksomhet er konseptuell utforming og levering av mekanisk utstyr til jernbaneverksteder for vedlikehold og reparasjon av jernbanekjøretøyer av alle slag - spesielt mekanisk utstyr til verksteder for moderne høyhastighetstog, lokale persontog og metroer. Som en ledende produsent lever de prosjekter på alle kontinenter.

Power Lines

Powerlines Group er et internasjonalt konsern med kjernevirksomhet innen bane og energi relaterte produkter. I jernbanesegmentet designer og bygger konsernet luftledningssystemer for lokal massetransport og hovedlinjetransport, standard jernbanetraseer og høyhastighetsstrekninger. Kunder er utstyrt med overliggende kontaktledningssystemer og komponenter i samsvar med internasjonale normer - alt fra en pålitelig enkelt kilde.

I ENERGY-segmentet er Powerlines Group hovedsakelig fokusert på å betjene det østerrikske og tyske markedet, selv om store prosjekter allerede er fullført i Sverige og Slovakia. Powerlines Energy GmbH planlegger å ekspandere ytterligere i Europa. VLB Leitungsbau og Powerlines Energy Germany tilbyr ekspertisen i konsernet for høyspenttransmisjonslinjeprosjekter.

Serw

Med sine 20 års erfaring er de i stand til å levere koblingsutstyr for elektroteknikk og tavlesystemer til våre kunder. De tilbyr garanti og service etter garanti, justering, installasjon og idriftsettelse av utstyret for våre forretningspartnere. Vi arrangerer også teknisk og reparasjonsservice inkludert rekonstruksjon. Deres ingeniør- og designavdeling prosjekterer fleksible og kundespesifikke løsninger for deg.

Wieso

Wieso har spesialisert seg på 3D-scanning og 360 fotografering for å kundetilpasse interaktive produktløsninger. De streber etter å utvikle og effektivisere digitale løsninger for AEC(Architecture, Enginering and Construction) og vedlikehold. Ved å kombinere teknologi og kreativitet produserer de digitale løsninger for å forbedre arbeidsflyten til sluttkunden.

Deres virtuelle verktøy hjelper kunden med å planlegge prosjektene sine bedre, gjennomføre lønnsom prosjektering «off-site» samt sikre mer miljøvennlig og målrettet vedlikehold.