Moi-Egersund

Beskrivelse

Bane NOR bytter ut gammel kontaktledning og monterer samtidig et nytt system med automatiske transformatorstasjoner på strekningen Kristiansand – Egersund. Mellom Moi og Egersund skal også de gamle tremastene byttes ut

Resultatet er større driftssikkerhet og mulighet for å kjøre flere og lengre tog. Ikke minst er dette viktig for tunge godstog. I dag er det begrensinger på trekkvekt på Sørlandsbanen vest for Kristiansand .

Poweron AS har bistått med 3D-konstruksjon / prosjektering av mastearrangement, leveranse av lastskillebrytere, motorstyringer, materiell for AT, overganger line-hengekabel, AT-traverser m/klemmer og strever-løsning for KL i tunnel.

Kunde
Bane NOR SF, Norge
År
2016-