PowerOn har ekspertressurser innen jernbane og energiforsyning. Selskapet har et meget velutviklet nettverk innenfor de aktuelle fagområdene som sikrer god kvalitet i alle prosesser. På denne måten sikrer vi god kvalitet på leveranse både av tjenester og produkter.

Eksempler på tjenester


Produksjon og sammenstilling

Serie- og spesialproduksjon for høyere oppetid

Design

Utarbeidelse av design-manual og design-review

Konstruksjon

Høyt kvalifiserte konstruktører og 3D konstruksjon

3D Scanning

Utfører scanning av jernbanerelatert infrastruktur

Statiske analyser og beregninger

Finite Element Analysis (FEA)

3D-printing av modeller

Modellverksted med prototyper, 3D-printing, design og konstruksjon

Service og montasje

på alle typer skille- og jordbrytere og driftsanordninger