Rehabilitering Lieråsen

PowerOn fikk tildelt kontrakten i 2020 da Bane NOR skulle skifte ut master med utliggere i Lieråsen tunnelen.

Rehabilitering Lieråsen

Sammen med Wieso AS leverte PowerON følgende tjenester og produkter:

·       Visualisering av punktsky med WIESO.
·       Utsnitt og x-ray av punktsky med WIESO
·       Optimalisering av systemhøyde med WIESO
·       Detaljprosjektering av hvert mastepunkt/utligger. Ca 500 stk
·       Produksjon og levering av master i ferdig lengde for direkte montasje
·       Produksjon og levering av utliggere til tilpassede master
·       Produksjon og levering av spesial utliggere for PE-skum område
·       Produksjon og levering av komponent for økt systemhøyde

For mer informasjon rundt prosjektet, kontakt Christian Kleven på 482 72 281 eller ck@poweron.no

Bruk av punktsky i prosjekteringen
Utligger montert på sin dedikerte plass i tunellen
Gammelt og nytt anlegg side om side