UDK05 signert hos Bane NOR i Drammen

PowerOn er underleverandør på alt av KL materiell til Baneservice AS som vant kontrakten med Bane NOR.

UDK05 signert hos Bane NOR i Drammen

​PowerON er underleverandør på alt av KL materiell til Baneservice AS som vant kontrakten med Bane NOR. Kontrakten som har en verdi på omlag 480 millioner omfatter riving og endringer i eksisterende spor og kontaktledningsanlegg, omlegging av kabler og midlertidige anlegg for de ulike driftsfasene, samt bygging av endelig spor og kontaktledningsanlegg. I tilegg skal det eksisterende hensettingsanlegg på Skamarken rives og nytt midlertidig hensettingsanlegg for tog skal bygges i Drammen.

Oppstart for arbeidene blir høsten 2021 og prosjektet avsluttes i 2025.