Støren verksted

BaneNor besluttet i 2020 å sette opp et verksted med vaskehall på Støren i Midtre Gauldal kommune i Trøndelag som igjen ligger ca 50 km sør for Trondheim.

Støren verksted

Fakta om prosjektet

  • Sted: 7290 Støren
  • Utviklingspotensial i kvm: 7500
  • Formål: Lager/verksted
  • Entreprenører: AF Gruppen AS
  • Prosjektperiode: Forventet ferdigstillelse: 2022

BaneNor besluttet i 2020 å sette opp et verksted med vaskehall på Støren i Midtre Gauldal kommune i Trøndelag som igjen ligger ca 50 km sør for Trondheim.

PowerOn, som underentreprenør til AF Gruppen vant jobben med å levere og installere et KL anlegg basert på et bevegelig skinnesystem inne i verkstedet og et fast skinnesystem i vaskehallen.

Verkstedet har 2 spor og er prosjektert med en død-seksjon utvendig i hver ende for hvert spor.

Utvendig har hvert spor et kabelanlegg og en lastbryter i hver ende for å ivareta død-seksjonen ute.

Innvendig i verkstedet og for hvert spor er det prosjektert et tredelt skinnesystem som gjør det mulig å splitte spenning på KL slik at tog kan kjøre fritt inn og ut i ene enden samtidig som tog kan vedlikeholdes i andre enden.

Hele skinnesystemet det vil si alle tre seksjonene for hvert spor har et kontrollsystem og kan fjernstyres og betjenes individuelt. I tillegg betjenes bryterne utvendig fra samme styringssystem.

Vaskehall har 1 spor og et fast skinnesystem innvendig uten noe kontrollsystem. Her har vi ingen død-seksjon utvendig, men kan betjene en utvendig høyspent KL bryter i hver ende for å spenningsette skinnesystemet fra vårt felles kontrollsystem.

Les mer om prosjektet på Bane NOR Eiendom sine nettsider